Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2019

Cách xóa quyền quản trị - admin trên group facebook

Share & Comment
Labels: ,

Hướng dẫn xóa quyền quản trị - admin trên group facebook

Với group facebook , Admin - quản trị viên và người kiểm duyệt mới được phép phê duyệt thêm bất cứ ai vào nhóm, nếu nhóm để chế độ riêng tư, không công khai. Bên cạnh đó 2 vai trò này cũng có quyền kiểm soát bài đăng trên group Facebook. Và với quyền của người quản trị viên bạn có thể chọn hoặc gỡ vài trò Admin hoặc kiểm duyệt viên của bất kỳ một ai đó trong nhóm Facebook. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách gỡ quyền Admin hay bất cứ quyền quản lý nào trên nhóm Facebook nhanh chóng đơn giản.

mua ban group facebook

Hướng dẫn xóa quyền quản trị nhóm Facebook

Khi quản lý group facebook bạn sẽ phân vai trò cho những thành viên để giúp quản lý group hiệu quả hơn. Nhưng trong nhiều trường hợp bạn cần phải xóa quyền admin của những thành viên không còn cần thiết nữa. Việc xóa admin cũng sẽ giúp dễ dàng hơn trong việc mua bán group facebook.

Và đây là các bước bạn cần thực hiện.

Bước 1:

Tại giao diên trang chủ trên Facebook bạn nhìn sang cột danh sách bên trái, tại mục Khám phá nhấn vào mục Nhóm.

ban group facebook

Bước 2:

Chuyển sang giao diện với những nhóm bạn yêu thích, nhóm bạn đang tham gia và nhóm bạn đang quản lý. Tại mục Các nhóm bạn đang quản lý, nhấn vào nhóm muốn thay đổi quyền quản trị của thành viên nào đó.

mua group facebook

Bước 3:

Trong giao diện nhóm Facebook của bạn, nhìn sang bên trái màn hình nhấn vào mục Thành viên.

Khi đó bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ số lượng thành viên trong nhóm, cũng như ai là người đang giữ quyền quản trị và người kiểm duyệt trong nhóm. 

mua ban group facebook

Để xóa quyền quản trị của thành viên bạn nhấn vào nút 3 dấu chấm rồi chọn Gỡ với tư cách quản trị viên.

ban group facebook

Bước 4:

Facebook sẽ yêu cầu người dùng nhập mật khẩu tài khoản cá nhân để thực hiện tiếp.

mua group facebook

Chúng ta sẽ được xác minh lần nữa trước khi quyết định gỡ quyền quản trị của thành viên đã chọn. Nhấn OK để xác nhận gỡ quyền Admin của thành viên đó. Cuối cùng bạn sẽ nhận được thông báo đã gỡ quyền Admin thành công.

mua ban group facebook

Khi bạn nắm giữ vai trò admin của group facebook, khi đó bạn sẽ có các quyền như : thêm thành viên, xóa thành viên, quản lý bài đăng trên nhóm, hay xóa quyền quản trị của thành viên trong nhóm. Sau khi xóa xong họ sẽ trở thành thành viên bình thường và không được phép thực hiện bất cứ hành động quản lý của Admin nữa.

Trên đây Tanglikes chia sẻ cách xóa quyền quản trị trên group facebook. Nếu bạn đang phát triển trên group facebook cấn tăng thành viên group facebook hay mua group facebook giá rẻ, hãy Liên hệ ngay cho Tanglikes nhé.

Bài đăng phổ biến

 
doi tac tanglikes.net
Copyright © Dịch Vụ Facebook | Designed By Thuật Nguyễn