Thứ Hai, 30 tháng 3, 2020

4 bước thêm người vào trình quản lý kinh doanh

Share & Comment
Labels: ,

4 Bước thêm người vào trình quản lý kinh doanh

Bạn kinh doanh online, bạn mua fanpage , bạn tự tạo lập page ... thì việc tạo trình quản lý kinh doanh trên facebook là cần thiết vì nó giúp bạn quản lý nhiều fanpage cũng như bảo vệ cho fanpage chống bị hack .

Tanglikes đã hướng dẫn bạn cách tạo trình quản lý và thêm fanpage vào Business Manager . Bạn có thể tham khảo qua link sau : https://www.tanglikes.net/2017/07/cach-them-fanpage-vao-trinh-quan-ly-doanh-nghiep-facebook.html

Trong bài viết hôm nay Tanglikes sẽ hướng dẫn bạn cách thêm người vào trình quản lý kinh doanh. Cùng thực hiện ngay sau đây nhé !

mua fanpage


Bước 1: Bạn truy cập vào facebook >> Trình quản lý kinh doanh như hình sau :

them nguoi vao trinh quan ly kinh doanh 1

Bước 2: Bạn vào phần cài đặt trên trình quản lý kinh doanh

them nguoi vao trinh quan ly kinh doanh 2

Bước 3: Tại mục Người bạn nhập email của người bạn muốn thêm để quản lý trên trình quản lý doanh nghiệp >> Thêm 

them nguoi vao trinh quan ly kinh doanh 3

Bạn chọn quyền mình muốn thêm : 

+ Quyền truy cập của nhân viên 

+ Quyền truy cập quản trị

them nguoi vao trinh quan ly kinh doanh 4

Chọn Trang hoặc tài khoản quảng cáo bạn muốn người này có quyền truy cập vào. Chọn vai trò thấp nhất trên từng tài khoản quảng cáo hoặc Trang sẽ cho phép người đó thực hiện công việc của mình, đồng thời cho phép bạn duy trì kiểm soát quyền.

them nguoi vao trinh quan ly kinh doanh 5

Nhấn mời là được 

them nguoi vao trinh quan ly kinh doanh 6

Bước 4: Những người bạn đã thêm sẽ nhận được email cho họ biết rằng bạn đã mời họ tham gia hoạt động kinh doanh của công ty bạn trên Facebook. Sau khi họ chấp nhận yêu cầu, bạn có thể cấp cho họ quyền làm việc trên Trang và tài khoản quảng cáo trong Trình quản lý doanh nghiệp.

Trường hợp họ chưa nhận được mail thì bạn click vào nút Gửi lại 

them nguoi vao trinh quan ly kinh doanh 7

Click vào nút Sao chép và gửi cho người bạn muốn thêm để họ nhận lời mời vào trình quản lý doah nghiệp.

them nguoi vao trinh quan ly kinh doanh 8

Như vậy chỉ với các bước trên bạn đã dễ dàng thêm người vào trình quản lý kinh doanh của mình . 

Nếu có vấn đề gì cần tư vấn liên hệ Tanglikes nhé !

Bài đăng phổ biến

 
doi tac tanglikes.net
Copyright © Dịch Vụ Facebook | Designed By Thuật Nguyễn