Thứ Tư, 22 tháng 4, 2020

Facebook Business Manager hiệu quả ra sao ?

Share & Comment
Labels: ,

Facebook Business Manager hiệu quả ra sao ?

Facebook business Manager hay Trình Quản Lý Doanh Nghiệp Facebook, là 1 loại tài khoản dành riêng cho các doanh nghiệp trên Facebook. Để sở hữu tài khoản doanh nghiệp này, bạn chỉ cần có profile Facebook cá nhân .

Chạy quảng cáo trên Facebook bằng tài khoản Business, bạn đã thử chưa? Tanglikes sẽ giúp bạn hiểu rõ về tài khoản Facebook Business Manager, cùng tìm hiểu nhé !

Facebook Business Manager

1. Vai trò của Facebook business ?

Mỗi tài khoản cá nhân có thể đăng ký tối đa 2 tài khoản Facebook Business Manager.

Khi tạo tài khoản Facebook Business, tài khoản cá nhân của bạn sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào cả. Nó đơn giản là các bạn chỉ đăng ký thêm 1 tài khoản chứ không phải chuyển hoàn toàn tài khoản cá nhân thành doanh nghiệp.

Trình Quản Lý Doanh Nghiệp Facebook được tạo ra để đưa tất cả các page, tài khoản quảng cáo vào một trình quản lí duy nhất.

Cụ thể hơn, nhà quảng cáo được quyền:

- Tạo nhiều Fanpage, quản lí tất cả trong 1 trình duy nhất.

- Tạo nhiều tài khoản quảng cáo từ Business Manager.

- Phân quyền quản lí tài khoản quảng cáo cho nhân viên.

- Add tài khoản quảng cáo của Agency vào để họ chạy quảng cáo cho bạn.

- Theo dõi các chiến dịch, thống kê, báo cáo liên tục ở mỗi page.

2. Phân biệt tài khoản cá nhân và Facebook Business Manager

Quảng cáo Facebook với Facebook Busniess Manager sẽ giúp bạn quản lí các admin dưới quyền trong các Fanpage và các thống kê về chiến dịch quảng cáo Facebook cũng như Fanpage. Tài khoản Facebook cá nhân là tài khoản cá nhân của mỗi người dùng. Đây cũng là tài khoản phải có nếu bạn muốn tạo tài khoản Facebook Business Manager.

quang cao facebook


Mỗi một loại tài khoản có sự khác nhau như sau :

+ Tài khoản Facebook cá nhân :  hỗ trợ cho bạn các chức năng Like, Comment, Share….tương tác với người dùng. Bạn cũng có thể tạo quảng cáo và Fanpage trên tài khoản này.

+ Tài khoản Facebook Business Manager :  hỗ trợ cao hơn cho người dùng trong việc chạy và quản lí quảng cáo Facebook trên Fanpage. Nó tuyệt đối không hỗ trợ người sử dụng các chức năng tương tác như của Facebook cá nhân. Đây là tài khoản chỉ dùng cho việc thiết lập chiến dịch, tạo sự kiện quảng bá, quản lí chiến dịch và các Fanpage.

Xem thêm:

3. Ưu điểm của BM so với tài khoản quảng cáo cá nhân

chay quang cao facebook

- Tạo nhiều tài khoản quảng cáo

+ Mỗi profile cá nhân được phép đăng kí tối đa 2 tài khoản quảng cáo. Add tối đa 2 thẻ thanh toán khác nhau.

+ Mỗi Business Manager được phép đăng kí tối đa 3 tài khoản quảng cáo , Add tối đa 3 thẻ thanh toán khác nhau khi mới tạo.

Sau một thời gian hoạt động, nếu ngân sách quảng cáo của bạn cao, bạn sẽ được phép tạo thêm nhiều tài khoản quảng cáo.

- Yêu cầu quyền truy cập

Bằng cách sử dụng Facebook Business, bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào page bất kì nếu chưa được cấp quyền.

Quản trị viên page chỉ việc nhấn xác nhận từ profile cá nhân, không cần mất thời gian truy cập Fanpage để cấp quyền.

- Điều chỉnh, phân quyền cho nhân viên

Với Trình Quản Lý Doanh Nghiệp Facebook, bạn có thể tùy chỉnh cấp độ truy cập của nhân viên cho các tài khoản quảng cáo.

Đặc biệt, bạn không cần phải kết bạn trên Facebook trước khi add quyền quản trị.

- Quyền ưu tiên hơn so với profile cá nhân

+ Tài khoản Business luôn được ưu tiên bảo mật hơn so với tài khoản quảng cáo cá nhân.

+ Ngoài ra, các tính năng mới lúc nào cũng được cập nhật trên trang business đầu tiên.

Trên đây Tanglikes đã phân tích rõ cho bạn thấy về trình quản lý doanh nghiệp trên facebook, nếu có vấn đề gì thắc mắc cần tư vấn
liên hệ Tanglikes nhé !

Bài đăng phổ biến

 
doi tac tanglikes.net
Copyright © Dịch Vụ Facebook | Designed By Thuật Nguyễn